Služby:

Poskytování právních služeb ve všech věcech, zejména:
 
  • obhajoba v trestních věcech
  • občanské právo (sepisování a kontrola smluv, převody nemovitostí, vymáhání pohledávek)
  • správní právo (zastupování ve správním řízení, přestupky, správní žaloby ke správnímu soudu dle soudního řádu správního a zastupování před ním)
  • rodinné právo (výživné, rozvody, vypořádání SJM)
  • zastupování v řízení před soudy a policejními, správními a jinými orgány