Ceník:

Smluvní odměna za právní služby je stanovena na základě dohody mezi klientem a advokátem, většinou se stanoví dle počtu odpracovaných hodin či odměnou za jednotlivé úkony právní služby. Dále je možné sjednat tzv. paušální odměnu, která se nejčastěji využívá při dlouhodobější spolupráci.

V případě, že není dohodnuta jiná odměna za úkon právní pomoci, tak se vychází z tzv. mimosmluvní odměny, která se stanoví dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Cena za poskytování právních služeb je tvořena odměnou advokáta a náhradou nákladů souvisejících s poskytováním právních služeb, zejm. náhradou hotových výdajů (např. soudní poplatky, odměna notáře, soudního znalce) a náhradou za promeškaný čas.

Informace pro spotřebitele: Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb, ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Internetová adresa tohoto orgánu je www.cak.cz.